Afif Sıddıki

Sayın Nihat Ergün

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı
Ankara

Sayın Bakanım,

Son günlerde gerek basının, gerekse ülkemizdeki temel bilimler araştırma camiasının gündeminde bulunan TÜBİTAK’a bağlı Feza Gürsey enstitüsü’nün kapatıltıdığı hakkındaki haberler benim ve bu alanda çalışan bilim insanlarının büyük bir üzüntü duymasına sebep olmuştur. Güzel memleketimiz için çok büyük bir önemi bulunan bu enstitü’nün işlevini kaybetmesi, ülkemizin temel bilimlerde yaptığı araştırmaya büyük bir darbe vuracaktır.

Feza Gürsey enstitüsü’nün önemini belirtmek üzere bu enstitü’nün kendi çalışmalarımıza olan olağanüstü katkılarını kısaca anmak isteriz. Son üç sene içerisinde Feza Gürsey enstitüsü’nde dört adet birer haftalık çalıştay, iki toplantı ve beş’den fazla seminer düzenlemiş bulunmaktayız. Bu çalışmalarımıza Anadolu’nun ve büyük şehirlerin farklı üniversitelerinden 60’dan fazla lisans üstü ve doktora öğrencisi katılmış, onlarca uluslararası saygın öğretim üyesi ders vermiştir. Bizlere, gerçek bilimsel çalışma imkanını her bakımdan sağlayan bu enstitü sayesinde toplamda (şu anki bilgilerimize dayanarak) 20’den fazla uluslararası dergilerde (SCI kapsamında olan) yayın yapılmış, Elli’ye yakın ulusal ve uluslararası bildiri hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin, en üst düzey hocalarla tanışma, çalışma
ve üretme imkanı olmuştur. İlgili sayılar ve bilgiler ekte sunulmuştur.

Biz nano-teknoloji alanında çalışan bilim insanlarının Feza Gürsey enstitüsü’nde yaptığı etkinlikler ile ürettiklerimizin dışında, yüksek enerji fiziğinden, nükleer fiziğe, bir çok farklı konuda benzer çalışmalar yapılmaktadır ve ülkemiz bilimine çok değerli katkılarda bulunmaktadır.

Bu çalışmalardan daha da önemli olmak üzere, dünyada’da örnekleri bulunduğu gibi temel bilimlerde araştırma yapan bilim insanlarının çalıştığı enstitülerin varlığı, o ülkelerin ilerlemişliğinin açık bir ölçüsüdür. Dünya’da bulunan diğer örnekler eminim size gelecek çok sayıda mektup ve mesajda anılacaktır. Bu temel bilim enstitülerinde çalışan insanlar, o ülkenin en saygın bilim adamlarının arasında en üst sıralarda yer almakta ve ülkelerinin gurur kaynağı olmaktadırlar. Dolayısı ile hızla gelişen ülkemizdeki bir temel bilim merkezinin kapatılması, ya da ilgisiz bir birime bağlanması, ülkemizin bilimsel saygınlığına da zarar verecektir. Şu ana kadara iletişime geçebildiğim aralarında Nobel fizik ödülünü alan hocalarımın da bulunduğu uluslararası saygın bilim insanlarının genel tepkisi
bu yöndedir. Bu hocalarım da size birer mektup yollayacaklardır.

Fizikle ve diğer temel bilimlerle hayatlarını hem-hal etmiş insanlar için bir cazibe merkezi adeta bir yuva haline gelen Feza Gürsey enstitüsünün kapatılması, ülkemiz biliminde ve dolayısı ile gelişmişliğinde onarılmaz bir yara açacaktır. 2023 vizyonu çerçevesinde uzaya mekik göndermeyi tasarlayan bir ulusun, bağımsız bir temel bilim enstitüsünü daha da genişletmek yerine bir takım mali sebepleri de öne sürerek kapatması anlaşılması mümkün olmayan bir eylemdir. Bu durum, bilime olduğu kadar vatan’a da yüz çevirmek olacaktır.

Saygıdeğer Bakanım, güzel ülkemizde böyle bir yanlışlığın yapılmasına izin vermeyeceğinizden eminim. İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımla,

Doç. Dr. Afif Sıddıki

Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü

Feza Gürsey Enstitüsünde yapılan çalışmalara ve nano-elektronik grubunun yaptığı ve Feza Gürsey enstitüsünce desteklenen çalıştay, toplantı ve seminerlere katılan ya da desteklerini esirgemeyen bilim insanlarının listesi aşağıdadır.

Prof. Dr. İsmail Sökmen (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Atilla Aydınlı (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Şakir Erkoç (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Arif Nesrullazade (Muğla Üniversitesi)
Prof. Dr. Yüksel Ergün (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Rolf R. Gerhardts (Max-Planck Enstitüsü, Stuttgart)
Prof. Dr. Florian Marquardt (Erlangen Üniversitesi, Almanya)
Doç. Dr. Ayşe Erol (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Şaban Aktaş (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Esa Rasanen (Jyvaskyla Üniversitesi, Finladya)
Doç. Dr. Matthew Grayson (Northwestern Üniversitesi, ABD)
Doç. Dr. Kaan Güven (Koç Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Uğur Erkarslan (Muğla Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Görkem Oylumluoğlu (Muğla Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Melike B. Yücel (Akdeniz Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Kadir Akgüngör (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hande Toffoli (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Dr. Serpil Şakiroğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Ali İhsan Meşe (Trakya Üniversitesi)
Dr. Engin Çiçek (Trakya Üniversitesi)
Dr. Aylin Yıldız (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Gönül Bilgeç Akyüz (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Nader Ghazanfari (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Deniz Ekşi (Trakya Üniversitesi)
Özge Kılıçoğlu (Trakya Üniversitesi)
Sinem Erden Gülebağlan (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Nazlı Boz Yurdaşan (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Sevil Sarıkurt (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Zeynep Demir (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Selman Mirioğlu (Muğla Üniversitesi)
Hüseyin Atçı (Muğla Üniversitesi)
Işılay Pekyılmaz (Muğla Üniversitesi)
Meltem Ceylan (Muğla Üniversitesi)
Ayşe Buğdaylı (Muğla Üniversitesi)
Aysevil Salman (Akdeniz Üniversitesi)
Metin E. Kendirlik (Anadolu Üniversitesi)
Hatice Reçber (İstanbul Üniversitesi)
Ömer Dönmez (İstanbul Üniversitesi)
Nurdan Aşar (İstanbul Üniversitesi)
Leyla Başak Büklü (İstanbul Üniversitesi)

ve isimlerini hemen hatırlayamadığım nice bilim insanı.

Feza Gürsey Enstitüsünde yapılan çalıştaylar, toplantılar ve seminerler sonucunda yapılan yayınlar,

SCI kapsamında yayınlanan makaleler:

1) Title: Energy calculations of quantum dot
Author(s): Akyuz GB, Akgungor K, Sakiroglu S, et al.
Source: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume:
43 Issue: 8 Pages: 1514-1517 Published: JUN 2011
2) Title: Evanescent incompressible strips as origin of the observed Hall resistance overshoot
Author(s): Siddiki A, Gulebaglan SE, Yurdasan NB, et al.
Source: EPL Volume: 92 Issue: 6 Article Number: 67010 Published: DEC 2010
3) Title: Distribution of an Ohmic current in the close vicinity of a quantum point contact
Author(s): Siddiki A
Source: 395TH WILHELM AND ELSE HERAEUS SEMINAR – TIME DEPENDENT
PHENOMENA IN QUANTUM MECHANICS Book Series: Journal of Physics Conference
Series Volume: 99 Pages: – Published: 2008
4) Title: Quantum Hall resistance overshoot in two-dimensional (2D) electron gases: theory and experiment
Author(s): Sailer J, Wild A, Lang V, et al.
Source: NEW JOURNAL OF PHYSICS Volume: 12 Article Number: 113033 Published: NOV 16 2010
5) Title: Asymmetric nonlinear response of the quantized Hall effect
Author(s): Siddiki A, Horas J, Kupidura D, et al.
Source: NEW JOURNAL OF PHYSICS Volume: 12 Article Number: 113011 Published: NOV
8 2010
6) Title: Screening model of metallic nonideal contacts in the integer quantized Hall regime
Author(s): Eksi D, Kilicoglu O, Goktas O, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 82 Issue: 16 Article Number: 165308 Published:
OCT 6 2010
7) Title: Investigation of the coupling asymmetries at double-slit interference experiments
Author(s): Mese AI, Bilekkaya A, Arslan S, et al.
Source: JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL Volume: 43
Issue: 35 Article Number: 354017 Published: SEP 3 2010
Microscopic theory of the activated behavior of the quantized Hall effect
Author(s): Sakiroglu S, Erkarslan U, Oylumluoglu G, et al.
Source: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume:
42 Issue: 4 Pages: 1054-1057 Published: FEB 2010
9) Title: The self-consistent calculation of exchange enhanced odd integer quantized Hall plateaus within Thomas-Fermi-Dirac approximation
Author(s): Bilgec G, Toffoli HU, Siddiki A, et al.
Source: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume: 42
Issue: 4 Pages: 1058-1061 Published: FEB 2010
10) Title: The current polarization rectification of the integer quantized Hall effect
Author(s): Eksi D, Kilicoglu O, Aktas S, et al.
Source: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume: 42
Issue: 4 Pages: 1066-1068 Published: FEB 2010
11) Title: Spatial distribution of the incompressible strips at AB interferometer
Author(s): Cicek E, Mese AI, Ulas M, et al.
Source: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume: 42
Issue: 4 Pages: 1095-1098 Published: FEB 2010
12) . Title: Interaction-mediated asymmetries of the quantized Hall effect
Author(s): Siddiki A, Horas J, Moser J, et al.
Source: EPL Volume: 88 Issue: 1 Article Number: 17007 Published: OCT 2009
13) Title: Electrostatic screening and experimental evidence of a topological phase transition in a bulk quantum Hall liquid
Author(s): Mares JJ, Siddiki A, Kindl D, et al.
Source: NEW JOURNAL OF PHYSICS Volume: 11 Article Number: 083028 Published: AUG
24 2009
14) Title: Current-direction-induced rectification effect on (integer) quantized Hall plateaus
Author(s): Siddiki A
Source: EPL Volume: 87 Issue: 1 Article Number: 17008 Published: JUL 2009
15) Title: Quantum Hall effect in a high-mobility two-dimensional electron gas on the surface of a cylinder
Author(s): Friedland KJ, Siddiki A, Hey R, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 79 Issue: 12 Article Number: 125320 Published:
MAR 2009
16) Title: Modeling of quantum point contacts in high magnetic fields and with current bias outside the linear response regime
Author(s): Arslan S, Cicek E, Eksi D, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 78 Issue: 12 Article Number: 125423 Published: SEP
2008
17) Title: The spin-split incompressible edge states within empirical Hartree approximation at intermediately large Hall samples
Author(s): Siddiki A
Source: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume: 40
Issue: 5 Pages: 1124-1126 Published: MAR 2008
18) Title: Investigations on unconventional aspects in the quantum Hall regime of narrow gate defined channels
Author(s): Horas J, Siddiki A, Moser J, et al.
Source: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume:
40 Issue: 5 Pages: 1130-1132 Published: MAR 2008
19) Title: Local current distribution at large quantum dots (QDs): A self-consistent screening model
Author(s): Krishna PM, Siddiki A, Guven K, et al.
Source: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume:
40 Issue: 5 Pages: 1142-1144Published: MAR 2008
20) Title: Where are the edge-states near the quantum point contacts? A self-consistent approach
Author(s): Siddiki A, Cicek E, Eksi D, et al.
Source: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume:
40 Issue: 5 Pages: 1160-1162 Published: MAR 2008
21) Title: A self-consistent microscopic model of Coulomb interaction in a bilayer system as an origin of Drag Effect Phenomenon
Author(s): Guven K, Siddiki A, Krishna PM, et al.
Source: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume: 40
Issue: 5 Pages: 1169-1171 Published: MAR 2008
22) Title: Theoretical investigation of the electron velocity in quantum Hall bars, in the out of linear response regime
Author(s): Siddiki A, Eksi D, Cicek E, et al.
Source: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume: 40 Issue: 5 Pages: 1217-1219 Published: MAR 2008
23) Title: The self-consistent calculation of the edge states at quantum Hall effect (QHE) based Mach-Zehnder interferometers (MZI)
Author(s): Siddiki A, Kavruk AE, Ozturk T, et al.
Source: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume: 40
Issue: 5 Pages: 1398-1400 Published: MAR 2008

Gereksiz bilgi kalabalığına sebep olmamak için hazırlanan bildiriler tek tek belirtilmemiştir. Ayrıca, bu toplatılarda yetişen öğrencilerden oluşan bir grup bu Cuma günü ABD’ye giderek, her biri SCI’da yayınlanacak 12 adet sunum yapacaklardır.

Advertisements

About fezagursey

Physicist.
This entry was posted in Akademisyen Mektupları - tr. Bookmark the permalink.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s