TÜBİTAK İletişim Birimi Kamuoyu Açıklaması

TÜBİTAK iletişim müdürlüğünden savefezagursey‘e yayınlanması için gönderilen açıklamadır.

:::::KAMUOYU AÇIKLAMASI:::::

1963’te kuruluşundan bu yana, Bilim Kurulu, dünyada ve Türkiye’deki gelişmelere paralel olarak, TÜBİTAK bünyesindeki birimlerin yapılanmasına yönelik pek çok karar aldı ve bu kararları hayata geçirdi. Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK TBAE) de çeşitli tarihlerde Bilim Kurulu’nun gündemine geldi ve zaman zaman Enstitünün yapısında değişiklikler yapıldı.

Enstitü, Şubat 1968’de Tatbiki Matematik Ünitesi olarak kuruldu ve Nisan 1972’de Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü’ne (MBEAE, şimdiki Marmara Araştırma Merkezi’nin o tarihteki ismi) bağlandı.

Haziran 1981’de Bilim Kurulu, TÜBİTAK bünyesinde Temel Bilimler Enstitüsü’nün (TÜBİTAK TBAE) kurulmasına ve Hayat Bilimlerinin bu Enstitüsü içinde ele alınmasına karar verdi. Enstitünün kuruluş çalışma ve kapsamını belirlemek için Prof. Dr. Erdal İnönü’nün de üyesi olduğu bir komisyon oluşturuldu. Komisyonun da görüşlerini alan Bilim Kurulu, Enstitü bünyesinde fizik, kimya, biyoloji, matematik ve yer bilimlerinin ele alınmasına karar verdi. Nisan 1982’de TÜBİTAK TBAE Yönetmeliği kabul edildi ve Eylül 1982’de Prof. Dr. Erdal İnönü Enstitü Müdürü olarak atandı. Enstitü’nün temel amacı “temel bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırma sorunlarını ortaya koyarak, çözümlemek veya çözümlenmesine yardımcı olmak” olarak belirlendi.

Daha sonraki tarihlerde kimya, biyoloji ve yer bilimleri alanları için, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi altında ayrı birer enstitü kuruldu ve bu enstitüler halen MAM bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor. 1990’dan itibaren TBAE de faaliyetlerini MAM’ın çatısı altında sürdürmeye başladı.
1996’da TÜBİTAK MAM’ın yeniden yapılandırılması faaliyetleri kapsamında, Bilim Kurulu Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanan Protokolü uygun bularak, TÜBİTAK TBAE’nin Kandilli’ye taşınmasına karar verdi.

Protokol süresi sonunda, Enstitü’nün ülke çapında üniversite ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde, temel bilimler alanında insan kaynaklarının gelişmesine yönelik eğitim çalışmalarının yanında, temel bilimlerdeki araştırma faaliyetlerine de ivme kazandırılması için neler yapılabileceği konusu Bilim Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Bu dönemde, akademik çevrelerle de fikir paylaşımı yapıldı ve öneriler beklendi. Gelen öneriler, Enstitü’nün değişen ülke ve dünya şartlarına göre daha fazla atılım yapması ve Prof. Dr. Erdal İnönü’nün liderliğinde 1982 yılında belirlenen misyonuna daha iyi hizmet etmesini sağlayacak öneriler olmaktan ziyade, mevcut durumun korunmasının önerilmesi şeklinde oldu.

Bilim Kurulu, temel bilimler alanında insan kaynaklarının gelişmesine yönelik eğitim çalışmalarının yanında Prof. Dr. Erdal İnönü’nün ortaya koyduğu “Enstitü temel bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırma sorunlarını ortaya koyarak, çözümleyerek veya çözümlenmesine yardımcı olarak” bizzat araştırma yapma ve bilgi üretme misyonunu da gözeterek Enstitü’nün 1996 yılına kadar olduğu gibi TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’ne taşınmasına karar verdi.

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (TÜBİTAK BİLGEM) bünyesinde yer alan Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ve Bilişim Teknolojileri Enstitüsünden sonra TBAE de Merkeze bağlı üçüncü enstitüsü olarak faaliyetlerine devam edecek. Böylelikle, ülkemizin son yıllarda Ar-Ge alanında gerçekleştirdiği ivmenin sürdürülebilmesi için temel bilimler ile uygulamalı ve mühendislik bilimlerin sinerji yaratarak, birbirini tetikleyebileceği bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

TÜBİTAK BİLGEM Temmuz 2011 tarihi itibarıyla, 1151’i araştırmacı olmak kaydıyla toplamda 1333 personele sahiptir. 125 doktora ve üstü dereceye sahip araştırmacıların %20’si fizik ve matematik alanındandır. TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında, TÜBİTAK TBAE ulusal ve uluslararası işbirliklerini daha da geliştirerek insan kaynaklarının gelişmesine yönelik eğitim çalışmalarına, artan düzeyde devam edecek, ayrıca daha fazla bilgi üreten, araştırma yapan bir enstitü olacaktır. TÜBİTAK BİLGEM’in sahip olduğu imkân ve kabiliyetler, ülkemizde son yıllarda bilim ve teknoloji alanında sağlanan ivmenin, TÜBİTAK TBAE ve Türkiye’deki temel bilimler alanına hızla yansımasını sağlayacaktır.

Advertisements

About fezagursey

Physicist.
This entry was posted in Boğaziçi Üniversitesi'nin FGE ile ilgili Senato Kararı - TÜBİTAK, Kamuoyu Açıklaması. Bookmark the permalink.

One Response to TÜBİTAK İletişim Birimi Kamuoyu Açıklaması

  1. fezagursey says:

    TÜBİTAK İletişim Müdürlüğü tarafından savefezagursey.wordpress.com sitesine ulaştırılan ve aynı zamanda TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Nüket Yetiş tarafından da konu ile ilgili kendisine yazan bilim insanlarına cevaben gönderdiği Kamuoyu Açıklaması ardından aşağıdaki linkte verilen açıklamaların yapılma zorunluluğu doğmuştur.

    https://savefezagursey.files.wordpress.com/2011/07/0-son-mektup.pdf

    Saygılarımızla,
    savefezagursey

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s